Pacjenci w badaniach

https://www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/aktualnosci/aktualne-wydarzenia-i-i/1600,Rola-pielegniarki-w-badaniu-klinicznym.html
18.05.2024, 11:09

Rola pielęgniarki w badaniu klinicznym

Badania kliniczne mają za zadanie wprowadzać na rynek nowe substancje lecznicze oraz nowe terapie. Jest to szczególnie istotne dla chorych, którzy wykorzystali już wszystkie metody tradycyjnego leczenia. Dla wspomnianej grupy pacjentów jest to olbrzymia szansa na poprawę stanu zdrowia, a także być może całkowitego wyleczenia. Najistotniejszym aspektem prowadzonych badań klinicznych jest dobro pacjenta i poszanowanie jego praw. Pacjent powinien czuć się zaopiekowany i mieć świadomość bezpieczeństwa.

Dlatego bardzo ważną rolę w badaniu klinicznym pełnią pielęgniarki. To właśnie one poza badaczem są pierwszym ogniwem kontaktu z pacjentami. Obowiązki pielęgniarki w badaniu klinicznym opierają się przede wszystkim na:

  • Wykonywaniu czynności pielęgniarskich min. pobieraniu krwi, podawaniu leków, pomiaru parametrów życiowych np. ciśnienie krwi, temperatura ciała, puls, przeprowadzanie EKG zgodnie ze wskazaniami protokołu badania;
  • Profesjonalnej opiece nad pacjentem w oparciu o protokół badania klinicznego i wskazania lekarza;
  • Podawaniu leku badanego, wykonywaniu iniekcji oraz wlewów dożylnych i kontroli nad pacjentem w trakcie przyjmowania badanego produktu leczniczego;
  • Przygotowaniu i wysyłce próbek do laboratoriów;
  • Współpracy z osobami prowadzącymi i nadzorującymi badanie kliniczne Badanie kliniczne tj. głównym badaczem, koordynatorem, osobą monitorującą proces badania;
  • Prowadzeniu precyzyjnej dokumentacji wykonanych czynności wobec pacjenta, na podstawie wytycznych badania;
  • Monitorowaniu temperatury badanego leku w przypadku przechowywania poza apteką szpitalną.

Prowadzenie badania klinicznego jest działaniem zespołowym, dlatego niezwykle ważną rolą jest delegowanie zadań związanych z badaniem. Podstawowym dokumentem, w którym określane są zobowiązania zespołu badań klinicznych jest Delegation Log. Jest to dokument, w którym Główny Badacz deleguje poszczególnym członkom role i zadania do wykonania, za które są odpowiedzialni podczas trwania całego badania. Określone są w nim obowiązki m.in. pielęgniarki, która po zapoznaniu się z nimi składa swój podpis, przez co zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych procedur badania klinicznego.

Bibliografia:

 

Autor:  Joanna Kornacka-  młodszy specjalista ds. badań klinicznych w ABM

Opcje strony