15 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem u Dzieci

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem u Dzieci to globalna kampania mająca na celu zwiększenie świadomości na temat raka u dzieci oraz wyrażenie wsparcia dla dzieci i młodzieży chorych na raka, osób, które przeżyły chorobę oraz ich rodzin prowadzona przez Międzynarodową Organizację działającą na rzecz chorób nowotworowych u dzieci - Childhood Cancer International (CCI).

Każdego roku u ponad 400 000 dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat diagnozuje się raka. Wskaźnik przeżywalności zależy od regionu. W krajach o wysokim dochodzie przeżywalność osiąga 80%,  natomiast w krajach o niskim i średnim dochodzie plasuje się na bardzo niskim poziomie jedynie około 20%.

Celem Globalnej Inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz Walki z Rakiem u Dzieci jest wyeliminowanie wszelkiego bólu i cierpienia dzieci walczących z rakiem oraz osiągnięcie co najmniej 60% przeżywalności wszystkich dzieci, u których zdiagnozowano raka na całym świecie do 2030 roku. Oznaczałoby to w przybliżeniu podwojenie obecnego wskaźnika wyleczeń i uratowanie życia dodatkowego miliona dzieci w ciągu następnej dekady.

Jednym z celów przeprowadzania niekomercyjnych badań klinicznych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych jest zbadanie możliwości zastosowania procedur medycznych oraz produktów leczniczych Produkt leczniczy stosowanych rutynowo w leczeniu osób dorosłych w terapii pediatrycznej. Jest to cel badawczy bardzo ważny społecznie, którym przemysł farmaceutyczny nie jest bezpośrednio zainteresowany.

Finansowanie przez Agencję Badań Medycznych projektów niekomercyjnych badań klinicznych nowotworów u dzieci i nastolatków wpisuje się w inicjatywę Globalnej Inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz Walki z Rakiem u Dzieci:

Tytuł Projektu: LBL 2018 – Międzynarodowy i wieloośrodkowy program leczenia chłoniaków limfoblastycznych (LBL) dla dzieci i nastolatków.

Realizacja: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Nr Projektu: 2020/ABM/01/00032

Nieziarnicze chłoniaki limfoblastyczne (LBL) u dzieci i nastolatków należą do nowotworów wysoce złośliwych. Podstawą leczenia jest wielolekowa chemioterapia (Cht) z użyciem leków cytotoksycznych w określonych dawkach i podawanych w różnym czasie. Kolejność stosowania leków i dawkowanie zależą od fazy leczenia, wieku dziecka, masy ciała lub powierzchni oraz wyników badań laboratoryjnych (szczególnie morfologii krwi), co ma na celu zapewnić chorym najwyższą skuteczność ich działania i bezpieczeństwo.

Celem badania jest zwiększenie odsetka dzieci trwale wyleczonych z LBL. Badanie jest prowadzone w oparciu o produkty lecznicze/metody leczenia zarejestrowane, opisane i dostępne, ale w przypadku części z nich brak określonego w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL.) – sposobu ich dawkowania w różnych grupach chorych (niskiego lub wysokiego ryzyka), w zależności od wieku dziecka, jednoczesnego podawania innych cytostatyków lub nie wymieniono chłoniaków (LBL) we wskazaniach ChPL. W klasyfikacji chorych do grup ryzyka, dla których przewidziano różny schemat leczenia, brane są pod uwagę czynniki prognostyczne, takie jak profil zmian molekularnych w tkance guza, stadium zaawansowania, immunofenotyp i brak/lub zajęcie centralnego systemu nerwowego, które wg danych naukowych mogą mieć istotny wpływ na rokowanie. Miarą skuteczności leczenia będzie wzrost odsetka przeżyć wolnych od choroby.

Badanie odbywa się pod auspicjami Europejskiej Grupy Leczenia Nieziarniczych Chłoniaków Złośliwych-EICNHL, a głównym partnerem jest Uniwersytet Medyczny w Munster (Universitätsklinikum Münster Klinik für Kinder - und Jugendmedizin Pädiatrische Hämatologie und Onkologie).

Międzynarodowa Organizacja działająca na rzecz chorób nowotworowych u dzieci - Childhood Cancer International (CCI) jest największą tego typu organizacją reprezentującą rodziny dzieci chorych na raka. CCI pragnie stworzyć świat, w którym problemy, z jakimi borykają się dzieci chore na raka i ich rodziny, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, będą rozumiane przez rodziny, pracowników służby zdrowia i szerszą społeczność, aby zapewnić dzieciom najlepszą możliwą opiekę w dowolnym miejscu na świecie w momencie diagnozy i później.

 

Bibliografia:

  1. ICCD – International Childhood Cancer Day
  2. www.childhoodcancerinternational.org

Autorka:  Anna Bereda

 

Opcje strony

do góry