Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych został utworzony w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony uczestnikom badań klinicznych oraz ich rodzinom w sytuacji szkody powstałej w wyniku uczestnictwa w badaniu.

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta znajduje się wzór wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych wraz z instrukcją jego złożenia: Przejdź do wniosku. W trakcie postępowania wniosek oraz zgromadzona dokumentacja medyczna są analizowane przez Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych, który działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przed złożeniem wniosku sprawdź, czy spełniasz przesłanki do uzyskania świadczenia. Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta dostępna jest ankieta pomagająca zweryfikować czy w danej sprawie można liczyć na świadczenie z tytułu szkody doznanej w wyniku udziału w badaniu klinicznym. Wypełniając prostą i anonimową ankietę składającą się z kilku pytań otrzymasz informację, czy w Twojej sprawie możliwe jest uzyskanie świadczenia: Przejdź do testu.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych, które pomogą w formalnym procesie uzyskania wsparcia znajdują się na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych.

Opcje strony

do góry