Gdzie szukać informacji o badaniu klinicznym?

Jak znaleźć badanie kliniczne?

 • Wpisz do wyszukiwarki internetowej frazę z nazwą schorzenia oraz „badanie kliniczne”.
 • Sprawdź w wyszukiwarkach badań klinicznych, międzynarodowych i krajowych.
 • Znajdź dane ośrodka, który oferuje udział w danym badaniu klinicznym, zadzwoń i dowiedz się jaka jest możliwość zakwalifikowania się do programu*.
 • Zapytaj swojego lekarza, czy posiada wiedzę na temat badań klinicznych prowadzonych w danym wskazaniu.

 

Bazy danych

Klikając w adresy poniżej zostaniesz przeniesiony na strony internetowe zawierające oficjalne bazy badań klinicznych w różnych fazach realizacji, w tym także badania prowadzone w Polsce. W razie potrzeby skorzystaj z naszych przewodników obsługi baz, które znajdziesz obok linków.

Polskojęzyczne bazy danych o badaniach klinicznych: 

 1. INFARMA
 2. „Badania Kliniczne w Polsce”
 3. Rejestr immuno-onkologiczny
 4. Rejestr badań onkologicznych
 5. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 6. Oddziału Badań Wczesnych Faz przy Centrum Onkologii

Anglojęzyczne bazy danych o badaniach klinicznych:

 1.  U.S. National Library of Medicine ClinicalTrials.gov - przewodnik do pobrania.
 2.  Europejska Agencja Leków (EMA) Clinicaltrialsregister.eu - przewodnik do pobrania (w języku angielskim).
 3.  Światora Organizajca Zdrowia - WHO (meta-rejestr, czyli sam nie rejestruje badań, ale zbiera je i pokazuje z kilkunastu światowych rejestrów; poza amerykańskim i europejskim także z dużych rejestrów narodowych, m.in. australijskiego, japońskiego, chińskiego, indyjskiego), apps.who.int - przewodnik do pobrania.
 4. National Institute for Health Research, Wielka Brytania  https://bepartofresearch.nihr.ac.uk/  
 5. The European Union electronic Register of Post-Authorisation Studies (EU PAS Register) Europejski rejestr porejestracyjnych badań dotyczących bezpieczeństwa (badań PASS) oraz badań farmakoepidemiologicznych
 6. Center Watch, Poland Clinical Trials

 

Wyszukiwarka badań finansowanych przez ABM:

https://wyszukiwarka.abm.gov.pl/

 

*Znalezienie badania klinicznego nie gwarantuje zakwalifikowania się do udziału w nim. W celu sprawdzenia możliwości udziału w badaniu klinicznym należy skontaktować się z danym ośrodkiem badawczym, a następnie przejść proces kwalifikacji do danego badania.

Opcje strony

do góry