Pacjenci w badaniach

https://www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/moj-udzial-w-badaniu/udzial-w-badaniu-a-opieka-w-po/126,Udzial-pacjenta-w-badaniu-klinicznym-a-opieka-w-POZ.html
15.04.2024, 10:24

Udział pacjenta w badaniu klinicznym, a opieka w POZ

Uczestnik badania klinicznego jest pod stałą opieką lekarza - badazca w ośrodku badawczym, ale nadal pozostaje pacjentem i ma prawo do korzystania ze standardowej opieki medycznej. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów i konieczności skorzystania z opieki POZ, należy powiadomić o tym badacza.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do badania klinicznego, bardzo istotną kwestią jest poinformowanie lekarza rodzinnego (POZ), opiekującego się na co dzień pacjentem, o udziale w konkretnym programie. Jest to oczywiście działanie dobrowolne, ale niesie za sobą wiele korzyści, głównie dla pacjenta uczestniczącego w badaniu.

Korzyści:

  • Budowanie zwajemnego zauwania i lepsza współpraca w przyszłości.
  • Kontakt z lekarzem, z którym można swobodnie porozmawiać, rozwiać wątpliwości i obawy.
  • Unikanie ewentualnych interakcji pomiędzy lekami stosowanymi w badaniu klinicznym, a przepisywanymi w gabinecie lekarza rodzinnego.
  • Możliwy kontakt lekarzy w ramach konsultacji międzylekarskich, z korzyścią zarówno dla pacjenta, bezpieczeństwa terapii, jak i właściwej realizacji założeń badania klinicznego.

Wszystkie decyzje podczas trwania badania, jak m.in. zmiana leczenia w ramach badania klinicznego, czy zakończenie leczenia podejmuje lekarz - badacz, który odpowiada za bezpieczeństwo pacjenta.

 

Uczestnik badania klinicznego może wycofać się z udziału w badaniu klinicznym w każdej chwili według własnego uznania. Decyzja o rezygnacji z udziału w badaniu nie może mieć wpływu na dalszą opiekę medyczną czy dostęp do leczenia poza badaniem klinicznym.

Większość lekarzy rodzinnych zetknęło się już w swojej praktyce z badaniami klinicznymi, więc pacjent nie powinien obawiać się rozmowy ze "swoim" lekarzem w tym temacie. Co więcej, pozwoli to zbudować wzajemne zaufanie i lepszą współpracę w przyszłości. Pacjent zyskuje w ten sposób kolejną osobę "medyczną", z którą może swobodnie porozmawiać, rozwiać swoje wątpliwości, pojawiające się obawy. Jednocześnie poinformowanie lekarza rodzinnego o szczegółach badania będzie bardzo istotne przy bieżącym leczeniu schorzeń, z którymi pacjent będzie się zgłaszał. Pozwoli uniknąć ewentualnych interakcji pomiędzy lekami stosowanymi w badaniu klinicznym a przepisywanymi w gabinecie lekarza rodzinnego. Przy wszelkich wątpliwościach umożliwi też ewentualny kontakt lekarzy w ramach konsultacji między lekarskich, z korzyścią zarówno dla pacjenta, jego bezpieczeństwa terapii, jak i właściwej realizacji założeń badania klinicznego.

Opcje strony