Statystyki

W okresie ostatnich 25 lat Polska ugruntowała swoją pozycję jako jeden z potentatów na światowym rynku innowacyjnych bio-farmaceutycznych komercyjnych badań klinicznych (iBPCT), w 2019 r. zajęła 11 miejsce na świecie pod względem udziału w nim, a w latach 2014–2019 odnotowała jeden z największych wzrostów udziału, plasując się na 5 miejscu za Chinami, Hiszpanią, Koreą Południową i Tajwanem (źródło: INFARMA).

W latach 2010-2018 liczba rejestrowanych badań klinicznych w Polsce utrzymywała się na stabilnym poziomie ponad 400 badań rocznie. Od roku 2019 obserwujemy wyraźny trend wzrostowy utrzymujący się powyżej 600 badań rocznie, z niewielkimi wyjątkami, takimi jak spadek do 459 badań w 2020 roku. W roku 2021 zarejestrowano 683 badania, co stanowiło kolejny rekordowy wzrost w porównaniu do lat poprzednich. W 2022 roku liczba ta wzrosła do 688 badań, a w roku 2023 odnotowano jeszcze większy przyrost, osiągając rekordową liczbę zarejestrowanych wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, która wyniosła 782 (źródło: URPL).

Obecnie na świecie prowadzi się ponad 480 tyś. badań klinicznych (źródło: www.clinicaltrials.gov).

 

Liczba badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce lata 2010-2023 (źródło: URPL)

 

Głównym obszarem badań klinicznych zarejestrowanych w 2022 roku w Polsce była onkologia 23%, kolejnym obszarem badań była neurologia 12%, dermatologia 10% oraz kardiologia 8%. Choroby autoimmunologiczne stanowiły 1% zarejestrowanych badań.

Główne obszary badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce w 2022 roku (źródło: URPL)

 

Przez ostatnie 12 lat zauważalna jest przewaga badań klinicznych II i III fazy. W 2022 roku badania II fazy stanowiły około 30% a badania fazy III stanowiły około 51% badań zarejestrowanych.

Procentowy udział fazy 2 i 3 w badaniach klinicznych rejestrowanych w Polsce w latach 2010-2021 (źródło: URPL)

 

Link do Raportu rocznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za rok 2022:

Raport roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za rok 2022

Opcje strony

do góry